• shijiudaxuexi6803
 • shijiuda6802
 • 17haichengfushizhang6802
 • 14duanqi680
 • 17sanguiwujie680
17xingyijinbaoshan9

凯发电游

日期:2017-10-16 点击: 799
 2017年10月8日,大悲古寺上行下一法师应邀前往朝阳金宝山寺参学。 上行下一法师带领大家恭诵《普门品》 […]
17bayueshiwu003

交流学习

日期:2017-10-07 点击: 2,405
菩萨清凉月,常游毕竟空,众生心垢净,菩提影现中。            &n[…]
17bayuechuyi7

交流学习

日期:2017-09-28 点击: 1,279
 心净则能生净土。是以念佛之人,必须诸恶莫作,众善奉行。世间人果真有信愿,皆可往生,何况圣人。  不修身而念佛,亦[…]
17qiyuechuyi00

交流学习

日期:2017-08-23 点击: 4,712
 极深妙者,即极平常者。  譬如一句佛号,本极平常。念至及极,则百千法门,无量妙义,均可悉得。  又如树木,本[…]
17liuyueshijiu4

交流学习

日期:2017-08-12 点击: 2,387
 观世音菩萨昔为正法明如来,大悲愿力,倒驾慈航,现作菩萨。又名观自在菩萨,是佛教四大菩萨之一,以耳根圆通成就菩提,三十[…]
17runliuyueshiwu00

交流学习

日期:2017-08-09 点击: 3,059
 念佛一法,极易修持,并不用摆脱资生事业。朝暮随各人工夫,立一功课。此外则一切时一切处,均可常念。或声或默,各取其便。[…]
liuyuechuyi13

交流学习

日期:2017-07-25 点击: 1,898
 信心坚固,则成道业。信都没有,或者是迷信,怎么能成道业?我们到底信什么?信释迦牟尼佛这个人、信他的像、还是他说的法?[…]
17liuyueshijiu13

交流学习

日期:2017-07-13 点击: 5,156
 《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中,佛说:“此观世音菩萨,不可思议威神之力,已于过去无量劫中,[…]
17liuyueshiwu00

交流学习

日期:2017-07-11 点击: 1,718
 吾人现前一念能念之心。全真成妄。全妄即真。终日随缘。终日不变。一句所念之佛。全德立名。德外无名。以名召德。名外无德。[…]
17liuyuechuyi-00

交流学习

日期:2017-06-28 点击: 2,330
 人在世间,不能超凡入圣,了生脱死者,皆由妄念所致。今于念佛时,即作已死未往生想。于念念中,所有世间一切情念,悉皆置之[…]